اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه


Ya Allah, tunjukkanlah yang kebenaran itu sebagai kebenaran, dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya (memperjuangkannya), dan tunjukkanlah yang batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya (menghapuskannya).

1. Orang yang pertama menulis Bismillah :
Nabi Sulaiman AS.
2..Orang yang pertama minum air zamzam :
Nabi Ismail AS.
3..Orang yang pertama berkhatan :
Nabi Ibrahim AS.
4.Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari
qiamat :
Nabi Ibrahim AS.
5…Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada
hari qiamat :
Nabi Adam AS.
6….Orang yang pertama mengerjakan saie antara
Safa dan Marwah :
Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)
7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari
qiamat :
Nabi Muhammad SAW
8. ..Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :
Abu Bakar AsSiddiq RA
9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:
Umar bin Al-Khattab RA
10. Orang yang pertama meletakkah jawatan
khalifah dalam Islam:
Al-Hasan bin Ali RA
11. ..Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:
Thuwaibah RA
12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari
kalangan lelaki :
Al-Harith bin Abi Halah RA
13. ..Orang yang pertama syahid dalam Islam dari
kalangan wanita:
Sumayyah binti Khabbat RA
14… Orang yang pertama menulis hadis di dalam
kitab / lembaran :
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA
15. Orang yang pertama memanah dalam
perjuangan fisabilillah :
Saad bin Abi Waqqas RA
16. …Orang yang pertama menjadi muazzin dan
melaungkan azan:
Bilal bin Rabah RA
17. Orang yang pertama bersembahyang dengan
Rasulullah SAW :
Ali bin Abi Tholib RA
18…. Orang yang pertama membuat minbar masjid
Nabi SAW:
Tamim Ad-dary RA
19. Orang yang pertama menghunuskan pedang
dalam perjuangan fisabilillah : 
Az-Zubair bin Al-Awwam RA
20…. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW:
Ibban bin Othman bin Affan RA
21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi
SAW :
Khadijah binti Khuwailid RA
22… Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh :
Imam Syafie RH
23. Orang yang pertama membina penjara dalam
Islam:
Ali bin Abi Tholib RA
24. ….Orang yang pertama menjadi raja dalam
Islam :
Muawayah bin Abi Sufyan RA
25… Orang yang pertama membuat perpustakaan
awam :
Harun Ar-Rasyid RH
26.Orang yang pertama mengadakan baitul mal :
Umar Al-Khattab RA
27… Orang yang pertama menghafal Al-Quran
selepas Rasulullah SAW:
Ali bn Abi Tholib RA
28.Orang yang pertama membina menara di
Masjidil Haram Mekah :
Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH
29…Orang yang pertama digelar Al-Muqry :
Mus’ab bin Umair RA
30. … Orang yang pertama masuk Syurga :
Nabi Muhamamad SAW
Advertisements