Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslilmat yang dirahmati Allah sekalian. Sengaja saya perlambat-lambatkan untuk menjawab persoalan alif lam mim ini, adalah semata-mata ingin melihat sejauh mana kefahaman tuan-tuan.

Setelah saya tangguh atau gantung sekian lama, ternyata pelbagai pendapat yang dapat kita lihat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah sudi berkongsi pengalaman melalui blog ini. Tidak kurang pula, ada yang menuduh sesat wahbi, kufur dan kafir!. Ada yang membahasakan dengan bahasa yang saya sendiri pun malu untuk nyatakan disini. Belum sempat saya buka erti alif lam mim, sudah ada yang melontarkan tuduhan dan tomahan yang bukan-bukan. Yang saya hairannya, tidak seorang dari kalangan mereka yang selalu melontar tuduhan itu, berani untuk memberi tafsir (hanya tahu tuduh)?.

Apapun bersyukur kepada Allah swt, kerana masih memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada umat-umat yang mahu berfikir!.

1) Terjemahan huruf alif

Huruf Alif itu, adalah sesuatu yang melambang, menerang, mengambar, merujuk atau kiasan bagi menterjemahkan Allah!. Alif itu, adalah bangsa, bahasa atau suatu kiasan gambaran bagi Allah!.

Bagi huruf-huruf didalam Al-Quraan, huruf apa lagi yang boleh mengambaran Allah selain daripada huruf Alif?. Kerana huruf alif itu, adalah huruf yang menegak, huruf yang berdiri, huruf yang mula-mula dan huruf yang pertama.

Berdiri tegaknya huruf alif itu, adalah seumpama berdiri tegak semasa bersolat. Berdiri tegak sembahyang itu, adalah bagi mengambarkan berdirinya huruf alif. Menegakkan huruf alif itu, adalah seumpama menegakkan Allah!. Huruf yang pertama itu, adalah melambangkan Allah, sebab Allahlah yang pertama, yang mula-mula dan terawal. Huruf Alif itu adalah huruf yang awal dan yang awal itu, adalah mengambarkan Allah.

Banyak-banyak huruf dalam Al-Quraan itu, hanya huruf alif bertulisan secara lurus dan tegak, yang mana tegak dan lurus itu, adalah merujuk kepada Allah. Huruf-huruf lain, semuanya tidak berdiri, tidak tegak dan tidak lurus. Seumpama huruf lam, huruf lam tidak tegak, huruf lam bercangkuk seumpama mata kail. Satu-satunya huruf yang lurus dan berdiri tegak itu, adalah hanya huruf alif. Itu makanya huruf alif itu, dibangsa, dilambang, ditafsirkan atau dikias kepada Allah.

Sebut sahaja huruf alif, huruf itu, adalah huruf yang melambangkan kiasan berdiri. Sesungguhnya huruf tegak dan lurus yang berdiri sendiri itu, adalah hanya Allah!. Itulah makanya dipermulaan Al-Quran kita baca huruf alif, lam, mim. Alif itu, adalah merujuk kepada pengertian Allah!

Untuk itulah makanya Allah swt. tekankan supaya kita baca huruf alif, lam, mim sebelum membaca Quran, pastinya ada hikmah dan rahsia yang besar disebaliknya!. Apakah rahsia disebalik huruf alif, rahsia disebalik huruf lam dan apakah rahsia disebalik huruf mim itu?………………….

Apakah gambaran maksud yang hendak ditafsirkan atas huruf alif?. Huruf alif itu, adalah huruf tauhid!. Semasa bacaan tahayat didalam ibadah sembahyang, huruf alif ada digambarkan melalui cara kita menggerak-gerak atau kita tegakkan jari telunjuk semasa membaca kalimah syahadah!. Itu tanda huruf alif atau huruf tauhid bagi mengambarkan satu, ke Esaan atau ketunggalan Allah!. Itu makanya kita lihat selalu orang mengerak atau menegakkan jari telunjuk semasa sembahyang bagi mengambar dan bagi menunjukkan huruf alif, huruf tegak, huruf satu (esa), huruf tauhid melalui jari telunjuk!.

Huruf alif meggambarkan anggka satu, anggka Esa, angka tunggal dan angka tauhid. Siapakah yang yang dimaksudkan dengan perkara satu?, siapakah yang dimaksudkan dengan perkara Esa dan siapakah yang dimaksudkan dengan angka tunggal?, jika tidak Allah!. Itu makanya huruf alif itu, diisyaratkan kepada Allah …………………………….

Huruf alif itu, bagi mengisyaratkan kepada Allah. Alif itu, bagi menunjuk, merujuk dan bagi mentafsirkan Allah. Yang satu itu Allah, yang tunggal itu Allah, yang permulaan itu Allah, yang berdiri sendiri itu Allah, yang lurus itu Allah dan yang Esa itu Allah……………….Alif itu, adalah merujuk kepada Allah.

Dari kiasan huruf alif itu, hendaklah kita bawa kepada diri kita!. Bermulalah bacaan kita itu, dengan Allah!. Bermulalah kata-kata kita itu, dengan Allah. Bermulalah melihat kita itu, dengan Allah. Bermulah mendengar kita itu, dengan Allah. Bermulalah tidur, bangun, hidup dan mati kita itu dengan Allah!. Jangan terlihat kepada selain Allah dan jangan tertilik kepada selain Allah. Setelah kita nyata Allah dalam pandangan serta dalam tilikan, maka ayuh mari kita sama-sama baca Al-Quran, sama-sama kita dirikan solat dengan ingat Allah!. Dirikanlah solat dan bacalah Quran dengan berkeadaan tiada lain selain Allah…………………Itulah maksud, erti atau makna huruf Alif……………………….

Bermula alam dengan huruf alif, bermula kiamat dengan huruf alif dan bermula segala yang bermula itu, adalah dengan huruf alif. Setelah kita kenal huruf alif, maka kenallah kita akan Allah. Bermula dengan huruf aliflah yang membuatkan huruf-huruf lain. Bermula dengan Allahlah yang membuatkan seluruh makhluk alam!.

Bermula dengan huruf alif (Allah)lah terjadinya diri kita. Tanpa alif (Allah), diri kita tidak akan terjadi!. Setelah terjadinya diri kita dan sertelah terjadinya alam dan setelah terjadinya segala macam 6666 ayat didalam Al-Quran itu, hendaklah jangan kita tidur, terlena dan terleka dengan bunyi merdu suara yang mengalunkan ayat-ayat suci!. Jangan kita leka dengan kemerduan suara bacaan. Disebalik kelunakkan suara dan disebalik kelunakan merdunya suara bacaan Quraan itu, Allah suruh kita lihat, pandang dan tilik Allah disebaliknya!. Bacalah apapun hendaklah kita kias kepada Allah.

Sebutlah apapun, hendaklah terlihat Allah disebaliknya. Allah bukan sesuatu, tetapi Allah nyata pada tiap-tiap sesuatu!.Jadi lihat. pandang dan tiliklah Allah pada setiap patah ayat yang kita baca. Baca syurga, syurga itu syurga Allah. Baca saja neraka, neraka itu adalah neraka Allah. Sebut sahaja malaikat, hari kiamat, soal kubur, titian, seksa kubur, pertanyaan kubur dan malahan sebutlah apapun yang tersebut dalam ayat-ayar suci Al-Quraan itu, segala-galanya adalah kalam Allah. Bilamana kalam Allah, kalam Allah itu tidak lain dari Allah jua. jadi sebutlah apapun hendaklah tidak terhijab Allah disebaliknya, malahan Allahlah segala-galanya disebalik setiap ayat yang dibaca !.

Berkatalah apa yang hendak kita katakan, sesungguhnya Allahlah disebalik kata mu!. Sebutlah apa sahaja yang hendak kita sebut, sesungguhnya Allahlah disebalik sebutan mu!. Bergeraklah apapun yang hendak kita gerakkan, sesungguhnya Allahlah disebalik gerak mu!. Buatlah apa sekalipun yang hendak kita perbuat, sesungguhnya Allahlah disebalik perbuatan mu!. Itulah makanya huruf alif itu, diletak dan dibaca dipermulaan Al-Quraan. Kerana dari huruf alif itu, boleh menjadikan huruf-huruf yang lain.

Sebab apa Allah letak huruf alif,lam, mim dipermulaan segala bacaan Quran, sebabnya adalah kerana Allah mahu kita tahu, Allah mahu kita mengerti dan faham bahawa disetiap apa yang kita sebut dan yang kita baca itu, adalah Allah. Allah nak kita lihat Allah, pandang Allah dan tilik Allah. Lihat Allah disetiap apa yang kita kata. Allah nak kita lihat, nak kita tahu dan Allah nak bagi kita mengerti bahawa disetiap apa yang kita sebut itu, itulah AKU!. Bagi menunjukkan bahawa disetiap apa yang kita katakan itu, itulah Allah dan itulah AKU!.

Apa yang kamu sebut itu, itulah AKU!. Apa yang kamu kata itu, itulah AKU. Apa yang kamu buat itu, itulah Aku!. Setelah kita nampak Allah, maka bacalah apapun dan sebutlah apapun 6666 ayat itu, itulah Allah, Allah, Allah………………………

2) Apakah maksud Huruf Lam (ل)

Huruf lam itu, adalah bagi membawa maksud “la” (nafi). Huruf lam itu, adalah bagi gambaran, tafsiran dan kiasan kepada perkara nafi atau menolak!. Lam itu bermaksud “la”. Perkataan “la” itu, adalah bahasa Arab, manakala maksud, erti dan makna “la” dalam terjemahan bahasa melayu pula, adalah membawa erti nafi (tolak) atau buang.

Setelah huruf “alif” pada permulaannya, manakala huruf yang keduanya, adalah huruf “lam”. Setelah kita belajar yang alif itu merujuk kepada Allah dan lam pula merujuk kepada nafi, tidak atau buang. Persoalannya disini, apakah yang hendak kita tolak, apakah yang hendak kita buang dan apakah yang hendak kita nafikan?.

Lam bermaksud untuk menyuruh kita tolak, buang atau nafi. permasalahannya disini, apakah yang hendak kita tolak?. Yang hendak kita tolak itu, ada terkandung didalam huruh mim (م ). Bahasa Arab kata “la”, bahasa kita kata “nafi”. apakah yang hendak kita nafi?. Untuk tahu apakah yang hendak kita nafi, mari kita ikuti kupasan huruf mim!.

3) Apakah Maksud Atau Pengertian Huruf Mim?

Huruf mim itu, adalah huruf yang memberi pengertian kepada maksud maujud (yang dijadikan) iaitu maujud Nur Mohamad. Mim itu, untuk memberi faham kepada kita bahawa yang hendak kita nafi, yang hendak kita buang dan yang hendak kita tolak itu, adalah perkara maujud (perkara yang dijadikan).

Apa-apa yang maujud atau apa-apa yang dijadikan itu, hendaklah kita buang, kita nafi dan hendaklah kita tolak. Biar Allah sahaja yang wujud, wujud dan maujud!. Segala selain Allah itu, hendaklah kita sucikan, bersihkan, buangkan dan perhilangkan dari pandangan atau buang dari iktikad !.

Dengan bahasa lain, hendaklah kita buang segala bayang (maujud) biar yang tinggal itu, adalah semata-mata tuan yang empunya bayang. Sekalipun kita terlihat bayang, sesungguhnya bayang itu, tidak boleh berdiri sendiri tanpa tuan yang empunnya bayang. Bayang (maujud) sebenarnya tidak ada, yang ada itu, itu adalah juga tuan yang empunya bayang!. Mim itu, adalah membawa maksud makhluk (maujud).

Setelah kita nampak Allah (huruf alif) dan setelah kita nampak la atau nafi (huruf lam). Mari kita lihat huruf mim, iaitu yang membawa maksud maujud. Apa yang hendak kita buang atau yang hendak kita nafikan dalam huruf min itu, adalah membuang segala yang maujud ia itu membuang atau menolak segala makhluk!. Itulah maksud atau pengertian huruf mim.

4) Bilamana Kita Gabungkan Ketiga-tiga Huruf !.

Bilamana kita gabungkan ketiga-tiga huruf alif, lam, mim bererti kita gabungkan perkataan Allah, la dan maujud dan jika kita terjemahkan lagi perkataan Allah, perkataan la dan perkataan maujud, maka jadilah perkataan itu seperti berikut;

Allah itu, tidak ada maujud yang lain selan Allah!. Jika kita tinggikan sikit lagi maksud alim, lam, mim, ianya membawa maksud, “La Maujud Bil Haqqki Ilallah” (tidak ada yang maujud selain Allah).

Bilamana kita tahu yang tidak ada lain selain Allah, jadi barulah kita boleh mulai baca ayat-ayat suci Al-Quraan, kerana pada setiap patah ayat yang kita baca itu, jangan sampai tertilik kepada selain Allah!. Sedari awal lagi Allah telah memberi peringatan kepada kita semua bahawa, bilamana kita membaca ayat atau kalam Allah (Al-Quraan) hendaklah jangan sampai kamu terlihat kepada yang lain selan Aku (Allah).

La maujud bilhaqqki ilallah, jangan kita pandang ujud yang lain selain ujud Allah. Setelah kita nampak segala-galanya adalah Allah, barulah kita boleh baca Al-Quraan!. Selepas kita tahu segala-galanya itu adalah Allah, makanya sebutlah, katakanlah, dan lafaskanlah apa yang hendak kita sebut, apa yang hendak kita kata dan lafaslah apa-apa yang hendak kita lafas, sesungguhnya semua apa yang kamu kata, kamu ucap dan segala apa yang kamu lafaskan itu, itulah Aku (Allah). Setelah segala-gala ayat itu menjadi Allah, maka itulah Allah dan itulah kalamNya!. Allah dan kalam Nya itu, tidak lain dari Allah jua. Seumpama yang menilik itu, adalah juga tuan dengan yang ditilik!. Begitulah ayat-ayat atau kata-kata Allah itu, tidak lain dari Allah jua. Untuk itu, bacalah apapun isi kandungan didalam quraan itu, itulah Allah, Allah dan Allah………………………….

Bermulalah dengan huruf alim, lam, mim iaitu bermulalah dengan Allah, nafi, maujud. Setelah kita menafikan sekalian yang maujud (sekalian yang dijadikan), maka disitulah akan kita terlihat, terpandang dan tertilik Allah pada setiap ayat yang kita baca. Untuk itu bacalah, bacalah dan bacalah, bahawa setiap apa yang kamu baca itu, itulah Aku, Allah, Allah dan Allah…………………

‘LA MAUJUD BILHAQQKI ILALLAH” ingat itu, itulah maksud, erti dan makna huruf alif, lam, mim………………………

5) Sebelumnya Mari Kita Belajar Erti “Ingat kepada Allah”

Dalam menterjemah kalimah alif, kita tidak boleh lari dari megetahui konsep “ingat”. Jika tuan-tuan tidak tahu untuk menterjemah perkara “ingat kepada Allah”, maka tidaklah tuan-tuan akan dapat menterjemah perkara alif. Sebelum saya menghuraikan persoalan bab kalimah alif, saya minta tuan benar-benar tahu, faham, mengerti dan betul-betul menghayati perkara “ingat”!. Kiranya kita tidak faham konsep “ingat” kepada Allah, tidaklah dapat kita mentafsir kalimah alif. Alif itu, adalah bertujuan bagi menterjemah perkara “ingat kepada Allah”.

Ingat kepada Allah itu, setelah tidak lagi ingat selain dari Allah. Setelah tidak lagi ingat kepada selain Allah, barulah kita itu, dikatakan ingat kepada Allah.

Setelah ingat kepada Allah, barulah dibolehkan untuk kita membaca 6666 ayat-ayat Allah. Itu sebabnya bermula ayat Al-Quraan itu dengan huruf alif, lam, mim!………………………..

Persoalan disini, bagaimana nak ingat Allah?. Barang siapa yang tidak tahu cara-cara untuk ingat kepada Allah, maka tidaklah mereka itu tahu untuk mentafsir alif, lam mim dan bilamana tidak tahu mentafsir huruf alif, lam, min, maka tidaklah dikatakan ingat kepada Allah!.

Sembahyang, hendaklah ingat Allah. membaca Quraan, hendaklah ingat Allah. Syahadah, hendaklah ingat Allah, Begitu juga semasa kita mengerjakan ibadah puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, zikir, bekerja, dan sebagainya itu, hendaklah kita dalam keadaan ingat Allah!. Samaada dalam keadaan sedang melangkah berjalan, berfikir, tengah makan, sesudah makan, menonton television, pekerjaan jual beli, belajar, buat kerja dan sama ada didalam waktu sedang tidur sekalipun, kita hendaklah “ingat” kepada Allah. Sekiranya sedang sembahyang dan sedang membaca Al-Quran pun kita tidak boleh ingat kepada Allah, apalah erti sembahyang dan apalah erti membaca Quran?…………………………..

Apakah maksud lam?………………..

Nanti saya sambung sekejap lagi, kerana sahabat-sahabat saya sudah datang untuk menterjemah kitab Tok Kenali. amin drp hj shaari

Advertisements